miércoles, 13 de enero de 2016

Creatividade con InventaKit.

Galego: Usando o xogo Inventa Kit, terán que resolver un reto que se lle plantexa nunha determinada escea da vida cotiá.
Traballaremos a creatividade, a imaxinación, a expresión escrita, a expresión oral...etc.

Castellano: Usando el juego Inventa Kit, tendrán que resolver un reto que se le plantea una determinada escena de la vida cotidiana.
Trabajaremos la creatividad, la imaginación, la expresión escrita, la expresión oral...etc.


No hay comentarios: